iktisat politikası araçları

iktisat politikası araçları İng. economic policy instruments, macroeconomic policy instruments

Belirlenen iktisadi ve/veya sosyal hedeflere ulaşmak amacıyla hükümetlerin uyguladıkları para, maliye, gelirler ve dış ticaret gibi politika araçlarının tümü.


iktisat politikası araçları için benzer kelimeler


iktisat politikası araçları, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', ' ', 'a', 'r', 'a', 'ç', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
iktisat politikası araçları kelimesinin tersten yazılışı ıralçara ısakitilop tasitki diziliminde gösterilir.