Reagan iktisat politikası

Reagan iktisat politikası İng. Reaganomics, Reaganism

Amerika Birleşik Devletlerinde, 1981 yılında başkan seçilen Reagan yönetiminin federal hükümet bütçesini küçültme ve iktisadi büyüme artırma amaçlarıyla parasalcı maliye politikası, sunum yanlı vergi indirimleri ve bütçe harcamalarını azaltıcı politikaların bir arada uygulandığı iktisat politikası.


Reagan iktisat politikası için benzer kelimeler


Reagan iktisat politikası, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, R harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'R', 'e', 'a', 'g', 'a', 'n', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Reagan iktisat politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop tasitki nagaeR diziliminde gösterilir.