kural bazlı iktisat politikası

kural bazlı iktisat politikası

bk. kurala göre iktisat politikası


kural bazlı iktisat politikası için benzer kelimeler


kural bazlı iktisat politikası, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', ' ', 'b', 'a', 'z', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kural bazlı iktisat politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop tasitki ılzab laruk diziliminde gösterilir.