iktisat politikası

iktisat politikası İng. economic policy, macroeconomic policy

Devletin iktisat politikası araçlarını kullanarak iktisadi ve/veya sosyal hedeflere ulaşmak için gösterdiği çabalar bütünü.


iktisat politikası için benzer kelimeler


iktisat politikası, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
iktisat politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop tasitki diziliminde gösterilir.