anaakım iktisat

anaakım iktisat İng. mainstream economics, traditional economics

Kapitalist ülke üniversitelerinde okutulan ve neoklasik iktisat okulu ile keynesyen iktisat çözümleme araçlarını kullanan iktisat öğretisi.


anaakım iktisat için benzer kelimeler


anaakım iktisat, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'n', 'a', 'a', 'k', 'ı', 'm', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
anaakım iktisat kelimesinin tersten yazılışı tasitki mıkaana diziliminde gösterilir.