arz yanlı iktisat

arz yanlı iktisat

bk. sunum yanlı iktisat


arz yanlı iktisat için benzer kelimeler


arz yanlı iktisat, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'r', 'z', ' ', 'y', 'a', 'n', 'l', 'ı', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
arz yanlı iktisat kelimesinin tersten yazılışı tasitki ılnay zra diziliminde gösterilir.