davranışsalcı iktisat

davranışsalcı iktisat

bk. davranışsal iktisat


davranışsalcı iktisat için benzer kelimeler


davranışsalcı iktisat, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'v', 'r', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 's', 'a', 'l', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', şeklindedir.
davranışsalcı iktisat kelimesinin tersten yazılışı tasitki ıclasşınarvad diziliminde gösterilir.