kurala göre iktisat politikası

kurala göre iktisat politikası İng. rules-based economics policy

İktisadi hedeflere ulaşmak amacıyla her türlü iktisadi gelişme karşısında uygulanacak politikaların önceden belirlenen kurallar çerçevesinde yürütüleceğinin açıklandığı, bu yolla uygulanacak iktisat politikasının zaman tutarsızlığı ve gecikme sorunlarıyla karşılaşmayacağını ileri süren ve ilk kez parasalcı okul tarafından önerilen politika. krş. duruma göre iktisat politikası


kurala göre iktisat politikası için benzer kelimeler


kurala göre iktisat politikası, 30 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', ' ', 'i', 'k', 't', 'i', 's', 'a', 't', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
kurala göre iktisat politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop tasitki erög alaruk diziliminde gösterilir.