duruma göre para politikası

duruma göre para politikası İng. discretionary monetary policy

Ekonomide istikrarı sağlamak amacıyla mevcut duruma göre para sunumunu değiştirerek istemi etkilemeye yönelik olarak uygulanan ve Keynesyen iktisatçılar tarafından benimsenen para politikası. krş. duruma göre maliye politikası


duruma göre para politikası için benzer kelimeler


duruma göre para politikası, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'u', 'r', 'u', 'm', 'a', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'e', ' ', 'p', 'a', 'r', 'a', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
duruma göre para politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop arap erög amurud diziliminde gösterilir.