gevşek maliye politikası

gevşek maliye politikası

bk. genişletici maliye politikası


gevşek maliye politikası için benzer kelimeler


gevşek maliye politikası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'v', 'ş', 'e', 'k', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
gevşek maliye politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop eyilam keşveg diziliminde gösterilir.