genişletici maliye politikası

genişletici maliye politikası İng. expansionary fiscal policy

Ekonomiyi canlandırmak veya deflasyondan kurtulmak amacıyla kamu alımları ve transfer ödemelerinden oluşan kamu harcamalarının artırılması ve/veya vergilerin düşürülmesi gibi araçlarla bütçe açığı yaratarak toplam istemi artırmaya yönelik politikalar. krş. daraltıcı maliye politikası, duruma göre maliye politikası


genişletici maliye politikası için benzer kelimeler


genişletici maliye politikası, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'i', 'ş', 'l', 'e', 't', 'i', 'c', 'i', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
genişletici maliye politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop eyilam icitelşineg diziliminde gösterilir.