çevrime karşı maliye politikası

çevrime karşı maliye politikası İng. countercyclical fiscal policy

Çevrimin daralma döneminde genişleyici genişleme döneminde ise daraltıcı olarak uygulanan maliyet politikası.


çevrime karşı maliye politikası için benzer kelimeler


çevrime karşı maliye politikası, 31 karakter ile yazılır. Ayrıca, ç harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ç', 'e', 'v', 'r', 'i', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', ' ', 'm', 'a', 'l', 'i', 'y', 'e', ' ', 'p', 'o', 'l', 'i', 't', 'i', 'k', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
çevrime karşı maliye politikası kelimesinin tersten yazılışı ısakitilop eyilam ışrak emirveç diziliminde gösterilir.