darp içeri olmak

darp içeri olmak

Bir yere teklifsizce girmek, birdenbire girmek.


darp içeri olmak için benzer kelimeler


darp içeri olmak, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'p', ' ', 'i', 'ç', 'e', 'r', 'i', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
darp içeri olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo ireçi prad diziliminde gösterilir.