darp

darp, -bı Ar. arb

a. esk. 1. Vurma, dövme. 2. mat. Çarpma. 3. müz. Vuruş.


darp

Memeli hayvanlarda bağırsakları örten yağlı zar, gömlek.


darp

1. Balık tutmak için su akıntılarına konulan sepet. 2. Balık tutmak için kazık ve taşlarla yapılan tuzak, çit, gergi.


darp için benzer kelimeler


darp, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, p harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'p', şeklindedir.
darp kelimesinin tersten yazılışı prad diziliminde gösterilir.