darphane paritesi

darphane paritesi

bk. darphane değerdeşliği


darphane paritesi için benzer kelimeler


darphane paritesi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'r', 'p', 'h', 'a', 'n', 'e', ' ', 'p', 'a', 'r', 'i', 't', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
darphane paritesi kelimesinin tersten yazılışı isetirap enahprad diziliminde gösterilir.