daşlı köy

daşlı köy

Mezar, mezarlık: Hepimizin gideceği yir daşlı köydür.


daşlı köy için benzer kelimeler


daşlı köy, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'ş', 'l', 'ı', ' ', 'k', 'ö', 'y', şeklindedir.
daşlı köy kelimesinin tersten yazılışı yök ılşad diziliminde gösterilir.