kent-köy karşıtlığı

kent-köy karşıtlığı İng. antithesis of town and country

Kırsal alanların her yönden geri kalmışlığı ile kentlerin ve özellikle büyük kentlerin göreceli olarak gelişmişliği arasındaki çelişki.


kent-köy karşıtlığı İng. antithesis of town and country

Kırsal alanların kentlere göre ekonomi ve ekin bakımından aşırı ölçüde geri kalması, kırsal yerlerde çalışanların çıkarları ile toplumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları arasındaki çelişme durumu.


kent-köy karşıtlığı için benzer kelimeler


kent-köy karşıtlığı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, k harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'k', 'e', 'n', 't', '-', 'k', 'ö', 'y', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 't', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
kent-köy karşıtlığı kelimesinin tersten yazılışı ığıltışrak yök-tnek diziliminde gösterilir.