birleşik kent

birleşik kent

bk. kentleşmiş bölge.


birleşik kent için benzer kelimeler


birleşik kent, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'i', 'r', 'l', 'e', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
birleşik kent kelimesinin tersten yazılışı tnek kişelrib diziliminde gösterilir.