asalak kent

asalak kent İng. parasitic city

Aşırı ölçüde büyümesi, işsiz oranının yüksekliği, üretim işlevini yeterince yerine getirememesi ve tüketim eğilimlerini kamçılayıcı nitelikleriyle ülke ekonomisine katkıda bulunmak yerine, yük olan kent.


asalak kent için benzer kelimeler


asalak kent, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'a', 'l', 'a', 'k', ' ', 'k', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
asalak kent kelimesinin tersten yazılışı tnek kalasa diziliminde gösterilir.