belirti karşıtlığı

belirti karşıtlığı Lat. antilopia

Antilopi.


belirti karşıtlığı için benzer kelimeler


belirti karşıtlığı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'l', 'i', 'r', 't', 'i', ' ', 'k', 'a', 'r', 'ş', 'ı', 't', 'l', 'ı', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
belirti karşıtlığı kelimesinin tersten yazılışı ığıltışrak itrileb diziliminde gösterilir.