abdalın dostluğu köy görününceye kadar

abdalın dostluğu köy görününceye kadar

“çıkarı dolayısıyla yakınlık gösteren kimse, işini yürütecek başkalarını bulduğunda sizinle ilgisini keser” anlamında kullanılan bir söz.


abdalın dostluğu köy görününceye kadar için benzer kelimeler


abdalın dostluğu köy görününceye kadar, 38 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'b', 'd', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'd', 'o', 's', 't', 'l', 'u', 'ğ', 'u', ' ', 'k', 'ö', 'y', ' ', 'g', 'ö', 'r', 'ü', 'n', 'ü', 'n', 'c', 'e', 'y', 'e', ' ', 'k', 'a', 'd', 'a', 'r', şeklindedir.
abdalın dostluğu köy görününceye kadar kelimesinin tersten yazılışı radak eyecnünürög yök uğultsod nıladba diziliminde gösterilir.