dayanışmacı işbırakımı

dayanışmacı işbırakımı İng. sympathy strike, sympathetic strike

Bir sendikanın, işbırakımında bulunan başka bir sendikayı desteklemek amacıyla yaptığı işbırakımı.


dayanışmacı işbırakımı için benzer kelimeler


dayanışmacı işbırakımı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'a', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'ş', 'm', 'a', 'c', 'ı', ' ', 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
dayanışmacı işbırakımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkarıbşi ıcamşınayad diziliminde gösterilir.