işbırakımı hakkı

işbırakımı hakkı İng. right of strike

İşçilerin işverenlerle olan ilişkilerinde ekonomik ve toplumsal haklarını koruyabilmek amacıyla toplu sözleşme yapmak ve zorunlu kalırlarsa işlerini durdurmak üzere yasalarla kendilerine verilmiş olan yetkiler.


işbırakımı hakkı için benzer kelimeler


işbırakımı hakkı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
işbırakımı hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah ımıkarıbşi diziliminde gösterilir.