genel işbırakımı

genel işbırakımı İng. general strike

En geniş çapta, kendilerini ilgilendirsin, ilgilendirmesin tüm işçilerin ortak çıkarları yönünden yurt ölçüsünde işi bırakmaları.


genel işbırakımı için benzer kelimeler


genel işbırakımı, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 'n', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'b', 'ı', 'r', 'a', 'k', 'ı', 'm', 'ı', şeklindedir.
genel işbırakımı kelimesinin tersten yazılışı ımıkarıbşi leneg diziliminde gösterilir.