debbeş

debbeş

Kavun karpuz keleklerine dadanan bir kurt.


debbeş, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'b', 'e', 'ş', şeklindedir.
debbeş kelimesinin tersten yazılışı şebbed diziliminde gösterilir.