debbo

debbo

Boş teneke.


debbo, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'b', 'o', şeklindedir.
debbo kelimesinin tersten yazılışı obbed diziliminde gösterilir.