debboy

debboy Fr. dépôt

a. ask. esk. Depo.


debboy

Kışla: Ben debboya gidiyorum.


debboy, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'b', 'o', 'y', şeklindedir.
debboy kelimesinin tersten yazılışı yobbed diziliminde gösterilir.