debmik

debmik

Tekme, çifte


debmik, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'b', 'm', 'i', 'k', şeklindedir.
debmik kelimesinin tersten yazılışı kimbed diziliminde gösterilir.