değer alanı

değer alanı İng. range of values

Bir değişkenin belli bir yorumda kazanıp, bu değişkenin yerine geçtiği adların gösterdiği dildışı nesnelerden oluşan küme.


değer alanı İng. value domain

Bir değişkenin alabileceği tüm olanaklı değerlerin oluşturduğu küme ya da öbek.


değer alanı için benzer kelimeler


değer alanı, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'a', 'l', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
değer alanı kelimesinin tersten yazılışı ınala reğed diziliminde gösterilir.