değer katma

değer katma

a. ekon. Bir paranın değerini altına ve dövize göre yeniden ayarlama, revalüasyon.


değer katma için benzer kelimeler


değer katma, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'k', 'a', 't', 'm', 'a', şeklindedir.
değer katma kelimesinin tersten yazılışı amtak reğed diziliminde gösterilir.