değer üzerinden

değer üzerinden İng. ad valorem

Gümrük vergilerinin; malın niteliğine ya da ağırlığına göre değil, değeri üzerinden alınacağını gösteren deyim.


değer üzerinden için benzer kelimeler


değer üzerinden, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', ' ', 'ü', 'z', 'e', 'r', 'i', 'n', 'd', 'e', 'n', şeklindedir.
değer üzerinden kelimesinin tersten yazılışı nednirezü reğed diziliminde gösterilir.