değerlemede saymaca değer

değerlemede saymaca değer İng. nominal value in valuation

Her çeşit belgitlerle pay belgitleri üzerindeki yazılı değer.


değerlemede saymaca değer için benzer kelimeler


değerlemede saymaca değer, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'e', 'm', 'e', 'd', 'e', ' ', 's', 'a', 'y', 'm', 'a', 'c', 'a', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', şeklindedir.
değerlemede saymaca değer kelimesinin tersten yazılışı reğed acamyas edemelreğed diziliminde gösterilir.