değerli taş

değerli taş İng. gem, gemstone

değerli taş için benzer kelimeler


değerli taş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'e', 'r', 'l', 'i', ' ', 't', 'a', 'ş', şeklindedir.
değerli taş kelimesinin tersten yazılışı şat ilreğed diziliminde gösterilir.