değiş ederi

değiş ederi İng. conversion price

Çevrilebilir bir borç belgitinin pay belgitleri ile değiştirilmelerine dayanak olmak üzere önceden saptanan ederi.


değiş ederi için benzer kelimeler


değiş ederi, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', ' ', 'e', 'd', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
değiş ederi kelimesinin tersten yazılışı irede şiğed diziliminde gösterilir.