değiş tokuş

değiş tokuş

a. hlk. Değişim: “Onlar hakkında sürekli bilgi değiş tokuşu yapıyorlardı.” -R. Erduran.


değiş tokuş

bk. getirgötür


değiş tokuş

bk. değişim


değiş tokuş İng. exchange

İki parçacığın tüm yerlemlerinin (uzay yerlemleri ve fırılı) karşılıklı olarak birbirleri ile değiştirilmesi.


değiş tokuş İng. interchange

A deyiminde B ile C deyimlerinin değiş tokuşu A da B nin her geçişi yerine C, C nin her geçişi yerine B nin konulması demektir. || Örn. 2x(3+1) deyiminde x ile + nın değiş tokuşu ile 2 + (3x1) elde edilir.


değiş tokuş İng. metasomation

İlkel oylumunu değiştirmeden, bir mineralin yerine, başka kimyasal bileşimde yeni bir mineralin gelmesi olayı.


değiş tokuş için benzer kelimeler


değiş tokuş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', ' ', 't', 'o', 'k', 'u', 'ş', şeklindedir.
değiş tokuş kelimesinin tersten yazılışı şukot şiğed diziliminde gösterilir.