değiş-tokuş

değiş-tokuş

bk. alışveriş


değiş-tokuş İng. barter, exchange

Bir hak ya da malın başka bir hak ya da mal ile para kullanmadan başa baş değiştirilmesi.


değiş-tokuş için benzer kelimeler


değiş-tokuş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', '-', 't', 'o', 'k', 'u', 'ş', şeklindedir.
değiş-tokuş kelimesinin tersten yazılışı şukot-şiğed diziliminde gösterilir.