değiş dokuş

değiş dokuş

Değiş tokuş, mübadele, alışveriş.


değiş dokuş için benzer kelimeler


değiş dokuş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'o', 'k', 'u', 'ş', şeklindedir.
değiş dokuş kelimesinin tersten yazılışı şukod şiğed diziliminde gösterilir.