değiş düğüş

değiş düğüş

Değiş tokuş, mübadele, alışveriş


değiş düğüş için benzer kelimeler


değiş düğüş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'ş', şeklindedir.
değiş düğüş kelimesinin tersten yazılışı şüğüd şiğed diziliminde gösterilir.