düğüş düğüş

düğüş düğüş

İnek, öküz vb. hayvanları çağırma ünlemi.


düğüş düğüş için benzer kelimeler


düğüş düğüş, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'ş', ' ', 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'ş', şeklindedir.
düğüş düğüş kelimesinin tersten yazılışı şüğüd şüğüd diziliminde gösterilir.