düğüş

düğüş

Gelin almaya gelen kimseler


düğüş için benzer kelimeler


düğüş, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ş harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'ü', 'ğ', 'ü', 'ş', şeklindedir.
düğüş kelimesinin tersten yazılışı şüğüd diziliminde gösterilir.