değişik ayaklılık

değişik ayaklılık Fr. Hétéropodie

değişik ayaklılık için benzer kelimeler


değişik ayaklılık, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'y', 'a', 'k', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
değişik ayaklılık kelimesinin tersten yazılışı kılılkaya kişiğed diziliminde gösterilir.