değişik

değişik, -ği

sf. 1. Değiştirilmiş, muaddel: Yasanın değişik onuncu maddesi gereğince... 2. Alışılmışın dışında bir özelliği bulunan: “O güne kadar görülmemiş türden, değişik bir dergiydi.” -A. Kutlu. 3. Farklı: “Program müdürümüzün sesi acaba aradığım değişik ses olamaz mıydı?” -A. Ağaoğlu. 4. a. hlk. Yedek iç çamaşırı, giyecek: Hiç değişiğim kalmadı. 5. a. hlk. Çok hastalık geçirerek gelişmemiş çocuk.


değişik Fr. Dégénéré
değişik

Değiş tokuş, mübadele, alışveriş


değişik

1. Yedek (iç çamaşırı, giyecek): Çamaşır yıkandı, değişiğim yoktu giyeyim. 2. Fazla elbise, iş elbisesi.


değişik

1.bk.değiş dokuş. 2. Ödünç süt alıp verme.


değişik

Süt toplama sırası


değişik

Her biri kendi akrabalarından bir kızı ötekiyle evlendirmek suretiyle iki erkek arasında karşılıklı olarak kararlaştırılan evlenme


değişik için benzer kelimeler


değişik, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', şeklindedir.
değişik kelimesinin tersten yazılışı kişiğed diziliminde gösterilir.