değişik çiraylı

değişik çiraylı Fr. Hétéromorphe, hétérologue

değişik çiraylı için benzer kelimeler


değişik çiraylı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'r', 'a', 'y', 'l', 'ı', şeklindedir.
değişik çiraylı kelimesinin tersten yazılışı ılyariç kişiğed diziliminde gösterilir.