değişik çiraylılık

değişik çiraylılık Fr. Hétéromorphisme
değişik çiraylılık Fr. Hétéromorphie

değişik çiraylılık için benzer kelimeler


değişik çiraylılık, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'ç', 'i', 'r', 'a', 'y', 'l', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
değişik çiraylılık kelimesinin tersten yazılışı kılılyariç kişiğed diziliminde gösterilir.