değişik almaç işgal teorisi

değişik almaç işgal teorisi İng. modifying receptor- occupation theory

Bir ilacın yaptığı etkinin şiddetinin, o ilacın intinsik etkinliğinin ölçüsü olan alfa-değeriyle işgal edilen almaç sayısının çarpımına eşit olduğunu savunan görüş.


değişik almaç işgal teorisi için benzer kelimeler


değişik almaç işgal teorisi, 27 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'l', 'm', 'a', 'ç', ' ', 'i', 'ş', 'g', 'a', 'l', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
değişik almaç işgal teorisi kelimesinin tersten yazılışı isiroet lagşi çamla kişiğed diziliminde gösterilir.