işgal-aktivasyon teorisi

işgal-aktivasyon teorisi İng. occupation- activation theorie

İlaç-almaç etkileşmesine ilişkin teorileriden, bir ilacın etkisinin oluşabilmesı için ilaçla almacın bağlanması gerektiği görüşünü savunan teori.


işgal-aktivasyon teorisi için benzer kelimeler


işgal-aktivasyon teorisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ş', 'g', 'a', 'l', '-', 'a', 'k', 't', 'i', 'v', 'a', 's', 'y', 'o', 'n', ' ', 't', 'e', 'o', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
işgal-aktivasyon teorisi kelimesinin tersten yazılışı isiroet noysavitka-lagşi diziliminde gösterilir.