değişik adlı

değişik adlı

bk. Ad değişikliği.


değişik adlı için benzer kelimeler


değişik adlı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'i', 'k', ' ', 'a', 'd', 'l', 'ı', şeklindedir.
değişik adlı kelimesinin tersten yazılışı ılda kişiğed diziliminde gösterilir.