değişken simgeler

değişken simgeler İng. variable symbols

Çeşitli mantıklarda temel simge türlerinden birisi. Yorumlar altında tanım kümesi içindeki bir değişkene karşılık gelir.


değişken simgeler için benzer kelimeler


değişken simgeler, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 'l', 'e', 'r', şeklindedir.
değişken simgeler kelimesinin tersten yazılışı relegmis nekşiğed diziliminde gösterilir.