değişkenlik

değişkenlik, -ği

a. Değişken olma durumu: “Romancı zamanın akışı içinde yaşamın değişkenliğini yakalamaya çalışır.” -N. Cumalı.


değişkenlik İng. variability

Bir dizi puanın genişlik, dörtte bir sapma ve ölçünlü sapma gibi ölçülerle dizi içindeki yayılma miktarı.


değişkenlik İng. variability

Kişi ya da bir türün değişebilmekte gösterdiği güç ve esneklik.


değişkenlik için benzer kelimeler


değişkenlik, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
değişkenlik kelimesinin tersten yazılışı kilnekşiğed diziliminde gösterilir.