değişkenlik katsayısı

değişkenlik katsayısı İng. coefficient of variation

Ölçünlü sapmayı karşılaştırılabilir bir ölçüme dönüştürmek üzere başvurulan ve bir dağılımın ölçünlü sapmasını ortalamasına oranlayarak yüzde olarak dile getiren ölçüm.


değişkenlik katsayısı için benzer kelimeler


değişkenlik katsayısı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'l', 'i', 'k', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
değişkenlik katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak kilnekşiğed diziliminde gösterilir.